INFORMACJE DOTYCZĄCE EGZAMINÓW W ZAKŁADKACH EGZAMIN ÓSMOKLASISTY I GIMNAZJALISTY

RADA PEDAGOGICZNA

 RADA PEGAGOGICZNA
ZESPOŁU SZKÓŁ W NOWYM DUNINOWIE

W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

mgr Ewa Romańska - dyrektor Zespołu Szkół w Nowym Duninowie

mgr Paweł Adamkowski - wicedyrektor Zespołu Szkół w Nowym Duninowie, nauczyciel wych. fizycznego i edb

mgr Monika Bednarek - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca kl. II

mgr Aleksandra Białkowska - nauczyciel wychowania przedszkolnego, wychowawca klasy OC 

mgr Magdalena Krysiewicz - nauczyciel wychowania przedszkolnego, wychowawca kl. O w Szkole Filialnej w Soczewce

mgr Renata Podkańska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca kl. I w Szkole Filialnej w Soczewce

mgr Danuta Buczyńska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, przyrody, wychowawca kl. III w Szkole Filialnej w Soczewce

mgr Jolanta Kacprzak - nauczyciel religii 

mgr Aniela Piątek - nauczyciel wychowania przedszkolnego, wychowawca kl. OA

mgr Dorota Sudomir - nauczyciel wychowania przedszkolnego, wychowawca kl. OB

mgr Anna Balczerska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca kl. IB

mgr Krystyna Baranowska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca kl. IIIA

mgr Paulina Sadowska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, wychowawca kl. IIIB

mgr Dorota Karczewska - nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej i logopedii, wychowawca kl. IA

mgr Ewa Kowalak - nauczyciel gimnastyki korekcyjnej

mgr Martyna Bojarowska - nauczyciel języka polskiego, wychowawca kl. VIIA

mgr Marta Olszewska -  nauczyciel języka angielskiego 

mgr Beata Szulczewska - Wernikiewicz - nauczyciel jęz. angielskiego i geografii, wychowawca kl. VIIB

mgr Mariola Kwiatkowska - nauczyciel jezyka polskiego, wychowawca kl. V

mgr Joanna Dymek - nauczyciel muzyki, plastyki, zajęć technicznych

mgr Katarzyna Sieradzka - nauczyciel zajęć komputerowych, informatyki, fizyki, matematyki, wychowawca kl. VIA

mgr Agnieszka Paradowska - nauczyciel matematyki

mgr Elżbieta Maciejewska - nauczyciel chemii i biologii, wychowawca kl. III gimnazjum

mgr Magdalena Michalik - nauczyciel historii, WDŻ i WOS, wychowawca kl. VIB

mgr inż. Marek Więcek - nauczyciel matematyki, fizyki, informatyki, wychowawca kl. II gimnazjum

mgr Mariola Frontczak - nauczyciel jęz. polskiego, zajęć artystycznych, wychowawca kl. IVA 

mgr Marta Wojnarowska - nauczyciel języka niemieckiego

mgr Małgorzata Stańska - nauczyciel bibliotekarz

mgr Mariola Czarnecka - nauczyciel wychowania fizycznego

mgr Piotr Machowski - nauczyciel wychowania fizycznego

ks. Adam Łach - nauczyciel religii

ks. Krzysztof Błaszczak - nauczyciel religii

mgr Wioletta Lewandowska - pedagog szkolny

mgr Marzena Markiewicz - nauczyciel świetlicy szkolnej

mgr Agnieszka Wiśniewska - nauczyciel świetlicy szkolnej