INFORMACJE DOTYCZĄCE EGZAMINÓW W ZAKŁADKACH EGZAMIN ÓSMOKLASISTY I GIMNAZJALISTY

Dane teleadresowe

Szkoła Podstawowa im. ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie

mazowieckie

płocki

Nowy Duninów

ul. Gostynińska 1

Nowy Duninów

09-505

mgr Ewa Romańska
24 2610 214